Үнэ тооцоолох

 

Blog postЦаасны хэмжээ
Цаасны төрөл
Хэвлэх машин
Ширхэгийн тоо
Нүүрний тоо/өнгөт/
Нүүрний тоо/2 өнгөт/
Нүүрний тоо/хар/
Нүүрний тоо/70%-ийн зурагтай/
Нүүрний тоо/100%-ийн зурагтай/
Бүрэлт      
Хавтас
Нийт дүн
Нэгжийн дүн