Үнэ тооцоолох

 

Blog post

НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА, ЭШ-ЭМХЭТГЭЛ

Төрөл1

Нэр

Даралт

Үнэ

Тайлбар

Өнгөт

Номын дотор А5

1 даралт

36₮

Сурах бичиг, гарын авлага, ЭШЭ, нэг сэдэвт бүтээл гэх мэт хэвлэгдэх номын нүүр хуудаст тооцогдож бодогдоно.

Номын дотор А4

1 даралт

72₮

Номын дотор А3

1 даралт

120₮

Хар цагаан

Номын дотор А5

1 даралт

8₮

Номын дотор А4

1 даралт

16₮

Номын дотор А3

1 даралт

20₮

Номын хавтас

Хатуу хавтас А5, А4, Б5

1 ном

2800-3500₮

 

Хатуу хавтас А5, А4, Б5

1 ном

600-1200₮