Үнэ тооцоолох

 

Blog post

ХАТУУ, ЗӨӨЛӨН ХАВТАС

Нэр/хэмжээ

Хуудас

Үнэ

Тайлбар

Тайлан, дипломын хавтас A4 (зөөлөн хавтас)

1 ш

6000₮

Хэвлэх гадаргуу дээрх дүүргэлт болон ажиллагаанаас хамаарч үнэ хэлбэлзэнэ.

Тайлан, дипломын хавтас A4 (хатуу хавтас)

1 ш

15000₮

Хавчаартай хавтас

1 ш

1000-2500₮