Үнэ тооцоолох

 

Blog post

ӨРГӨМЖЛӨЛ, БАТЛАМЖ, СЕРТИФКАТ

Нэр/хэмжээ

Хуудас

Үнэ

Тайлбар

Өргөмжлөл, батламж, сертифкат A5

1тал

400-600₮

Хэвлэх гадаргуу дээрх дүүргэлт болон ажиллагаанаас хамаарч үнэ хэлбэлзэнэ.

Өргөмжлөл, батламж, сертифкат A4

1тал

800-1000₮

Өргөмжлөл, батламж, сертифкат A3

1тал

1800₮