Үнэ тооцоолох

 

Blog post

ТАЙЛАН, ДИПЛОМ, ДИССЕРТАЦИЙН АЖИЛ

Нэр/цаас 80гр

Хуудас

Үнэ

Тайлбар

Тайлан, диплом, диссертацийн дотор хэвлэлт A5

1тал

70-100₮

Хэвлэх гадаргуу дээрх дүүргэлт болон ажиллагаанаас хамаарч үнэ хэлбэлзэнэ.

Тайлан, диплом, диссертацийн дотор хэвлэлт A4

1тал

120-150₮

Тайлан, диплом, диссертацийн дотор хэвлэлт A3

1тал

200-250₮